053-487-2773 guyplumber1@gmail.com

פתיחת סתחמות ביובתקלות בצנרת המים זו תופעה קיימת ונפוצה. אמנם הצנרות כיום בנויות מחומרי גלם מתקדמים ביותר – מה שעשוי למזער נזקים מצטברים של שימוש בצנרת. אך גם בבתים חדשים עלולות להתגלות סתימות ביוב מסובכות. ואם במבנים חדשים כך, בבניינים ישנים לא כל שכן. דיירים שגרים בבניינים ישנים עלולים לסבול מתקלות חוזרות ונשנות של סתימות ביוב מסובכות. בכל מקרה של סתימה בביוב יהיה צורך לפנות אל בעל מלאכה מקצועי בשביל לבצע תיקון יעיל ומקצועי.

סתימות ביוב מסובכות – תהליך התיקון

כאשר אתם פונים אל אינסטלטור בשביל לטפל בתופעה של סתימות ביוב מסובכות, העבודה תכלול מספר שלבים:

  • שלב ראשון – אבחון התקלה. בשלב זה יעמוד השרברב מול אתגר האבחון. מאחר ומדובר בצנרת המוטמנת מתחת לקרקע לא קל יהיה לאתר את הסתימה ואת המיקום המדויק שלה. אך כאשר השרברב מגיע מצויד בכלים מתקדמים ובסיב אופטי שמצלם את הצנרת, הפעולה לא תימשך על פני זמן רב. איתור מדויק של מקום הסתימה זה השלב הראשון של התיקון.
  • שלב שני – תכנון צורת התיקון. לאחר שברור מהי התקלה יש לתכנן את אופי התיקון. כיצד מגיעים אל הנקודה הסתומה? האם יש צורך להרים מרצפות או שמא אפשר לחדור למקום בעזרת כלים מתקדמים? השרברב יתאר באזני הלקוח את אופני התיקון האפשריים ותתקבל החלטה משותפת.
  • שלב שלישי – ביצוע התיקון. רק עכשיו ניתן לבצע את התיקון הנדרש. בעזרת כלים מקצועיים כמו סיב אופטי לשם מעקב אחר ביצוע העבודה, ביובית וכלים נוספים תתבצע העבודה ויוצאו מהצנרת העצמים שגורמים לסתימה בצינור. יש מקרים בהם יוציאו מגבונים לחים שנצמדו זה לזה ונעשו לגוש חוסם, ויש מקרים בהם יוציאו מהצנרת גושים של שורשי צמחים שחדרו אל הצנרת.
  • שלב רביעי – בדיקת הצנרת. לאחר ביצוע העבודה יבדוק השרברב את הצנרת ויוודא כי היא אכן פתוחה לחלוטין ואין בה אזורים חסומים. כך שמעכשיו והלאה המים יזרמו היטב במסלול שנבנה עבורם וללא תקלות מעיקות.

גם לכם יש תקלה במערכת המים? סובלים ממקרה של סתימות ביוב מסובכות? ריחות לא נעימים או הצפה של מי ביוב? פנו אל גיא האינסטלטור. הוא האדם הנכון שיוכל לבצע עבורכם את התיקון הנדרש בצורה מקצועית ביותר. גיא האינסטלטור זו החברה המומלצת והמוצלחת שתוכל לבצע עבורכם את העבודה בצורה הטובה ביותר. בעזרת הכלים המקצועיים תאותר התקלה על נקלה. סתימות ביוב מסובכות יטופלו בצורה הנכונה והיעילה ביותר בשביל להחזיר את המערכת לפעילות תקינה. פנו אל גיא בשביל לפתור סתימות ביוב מסובכות.

WhatsApp chat