052-887-8875

איתור נזילה בגז פלוס תיקון מקטע

איתור נזילה  במצלמה טרמית + תיקון וסגירה

איתור נזילה באמצעות מכשיר אקוסטי

איתור בגז בשני מוקדים בחצר

התקנת בור ביוב + משאבה טבולה

איתור נזילות מים בגז

איתור כשל בצינור מים חלוד

איתור נזילה בצנרת מים חמים

איתור נזילה במצלמה טרמית

גילוי של דליפה במצלמה טרמית

איתור חדירת מים במצלמה טרמית

איתור נזילה בעזרת בלון לחץ

איתור נזילת מים במצלמה טרמית + תיקון

איתור נזילת מים בעזרת בלון לחץ ומצלמה טרמית

איתור נזילה במים קרים במצלמה טרמית

בדיקת לחץ בצנרת מים

איתור נזילה באביק מקלחת + תיקון

איתור נזילה באביק  בעזרת בלון לחץ

צילום קוו ביוב במצלמה מתקדמת

איתור נזילה מדויקת בצנרת SP

איתור נזילה באביק במקלחת קטע 1

איתור נזילה באביק קטע 2

שטיפת קו ביוב ראשי

שטיפת קווי ביוב

סידור ניקוז מים

מעקף חיצוני צנרת מטבח

תיקון פיצוץ בצנרת מים

התקנת צנרת מים SP

החלפת מכסה לבור ביוב מבטון 1

שאיבת ביוב על ידי ביובית

החלפת מכסה לבור ביוב מבטון 2