« בחזרה למילון המונחים

אביק הוא צינור עשוי פלסטיק או נחושת, שמחבר בין פתח הניקוז העליון של האמבטיה לפתח הניקוז התחתון שלה.

הוא התקן בטיחות הכרחי בכל אמבטיה, שכן מטרתו למנוע את עליית מפלס המים בעת מילוי מים באמבטיה.

« בחזרה למילון המונחים