« בחזרה למילון המונחים

תחום באינסטלציה, העוסק במערכות אינסטלציה במבני מגורים ובמבנים תעשייתיים,

ביניהן מערכות מים, מערכות לסילוק מי דלוחים ומי שפכים ועוד.

« בחזרה למילון המונחים