« בחזרה למילון המונחים

בדיקה שנועדה לבדוק את מידת הלחץ שהמים מפעילים על דפנות הצינורות בעת זרימה.

לחץ מים נמוך או גבוה מידי עלולים לגרום לבעיות אינסטלציה כמו שימוש לא תקין בברזים, שחיקת הצנרת, פגיעה בחיבורים ועוד.

בדיקת לחץ נדרשת בכל התקנה של תשתית אינסטלציה, בתום שיפוץ, תיקון או חיטוי של צנרת המים, בעת ביקורת מבנים ובמסגרת בדיקות לצורך קבלת טופס 4.

« בחזרה למילון המונחים