« בחזרה למילון המונחים

בדיקה שנעשית לאבחון לחץ המים ותקינות שסתום לחץ המים, המכונה שסתום PRV.

« בחזרה למילון המונחים