« בחזרה למילון המונחים

אביזר אינסטלציה, שנועד להברגה וחיבור של מקטעי צנרת.

« בחזרה למילון המונחים