« בחזרה למילון המונחים

מכונה גם פקק ביוב, והוא נועד לאתר נזילות בצנרת הביוב והניקוז על ידי החדרת בלון לצינור וניפוחו,

כך שיאטום את הצינור מבלי שיוכלו לעבור מים.

בעת הצפת אמבט, כיור או מרזב ניתן לבדוק האם דולפים מים והאם קיימת תקלה לאורך צנרת הביוב.

« בחזרה למילון המונחים