« בחזרה למילון המונחים

ברז כדורי, שנועד לווסת, לפתוח ולסגור מעבר של גז מצנרת הגז את מתקנים שונים.

חלה חובה להתקין ברז גז בכל מכשיר שעושה שימוש בגז,

וכיום ניתן להתקין ברזי גז חשמליים, ברז עם מפצל למספר יציאות, ברז שבת ועוד.

« בחזרה למילון המונחים