« בחזרה למילון המונחים

מתחבר לראש מערכת ההשקיה ומשמש לצרכים שונים, לרבות השקית הגינה.

« בחזרה למילון המונחים