« בחזרה למילון המונחים

ברז שמטרתו לשלוט באופן נקודתי במעבר הנוזלים שבין צנרת המים לדוד,

ומאפשר בעת הצורך לנתק את זרם המים על מנת לתקן או להחליף את הדוד.

« בחזרה למילון המונחים