« בחזרה למילון המונחים

מאפשר לשלוט בעוצמת הזרימה באמצעות הצרה או הרחבה של פתח הזרימה.

מרבית ברזי הוויסות הם מסוג ברז דיאפרגמה, ברז גלוב וברז שער.

« בחזרה למילון המונחים