« בחזרה למילון המונחים

ברז המתחבר אל מערכת המים העירונית על מנת לסייע לשירותי כיבוי והצלה בכיבוי שרפות.

« בחזרה למילון המונחים