« בחזרה למילון המונחים

ברז שמתחבר לנקודת מים ספציפית, ונועד לווסת באופן נקודתי את זרימת המים,

לנתק או לחבר אותם, כך שבעת תיקון או החלפת הברז לא יהיה צורך לנתק את אספקת המים לכל המבנה.

« בחזרה למילון המונחים