« בחזרה למילון המונחים

ברז ויסות, שעשוי מדסקת שער שניצבת בניצב לנוזלים,

כך שתנועתה לא מושפעת מזרימתם.

הדסקה נעה בין מצב פתוח לסגור ואינה מסוגלת לעמוד בעומסים.

« בחזרה למילון המונחים