« בחזרה למילון המונחים

השימוש במונח גובה אפס נעשה בהקשר להתקנת כיור כהמשך ישיר של השיש.

כיור גובה אפס מצריך שימוש בדבק מיוחד וליטוש, שעלולים לפגוע בגוון השיש והכיור.

על מנת להימנע מכך מומלץ לבצע התקנה באמצעות דבק סיליקון וללא ליטוש,

המכונה התקנה שטוחה.

« בחזרה למילון המונחים