« בחזרה למילון המונחים

דוד לחימום מים, שעושה שימוש באנרגיה סולרית.

השימוש בו נפוץ הן בבתי מגורים והן בתעשייה.

« בחזרה למילון המונחים