« בחזרה למילון המונחים

מסמך שמוסר השרברב ללקוח לאחר ביצוע בדיקה ואיתור של תקלות.

בדו"ח נזילות מופיעים כל ממצאי הבדיקה, הדרכים והטכנולוגיות בהן נעשה שימוש, פתרונות שמציע איש המקצוע וסדר גודל של עלויות התיקונים הנדרשים.

דו"ח נזילות כולל תמונות ועליו להכיל את מיקום, שעת ותאריך הבדיקה, שכן הוא משמש כראיה משפטית לצורך תביעת ביטוח וכדו'.

« בחזרה למילון המונחים