« בחזרה למילון המונחים

מצב שבו חודרים שורשי עצים אל צנרת הביוב וגרמים לסתימה ונזק לצינור.

חדירת שורשים מחייבת טיפול של איש מקצוע, ולעתים מצריכה אף החלפה של מקטע הצנרת.

« בחזרה למילון המונחים