« בחזרה למילון המונחים

שם כללי לחדרי שירותים, חדרי רחצה, מרפסות שמש ומרפסות שירות פתוחות,

וכן כל חדר שבא במגע עם מים.

עבור חדרים אלו יש לבסס תוכניות בנייה ייחודיות על מנת להבטיח איטום ועמידות בפני רטיבות באופן מיטבי.

« בחזרה למילון המונחים