« בחזרה למילון המונחים

מרכזיית המים, הממוקמת במסתור הכביסה, ואליה מחוברות כל נקודות המים של המבנה.

חנוכיית המים מאפשרת לשלוט בכל נקודת מים באופן ספציפי,

לנתק או לפתוח אספקת מים של נקודות לפי בחירה ולשמור על אספקת מים תקינה גם בעת תיקון תקלות מקומיות,

חידוש או החלפה של הצנרת במבנה.

« בחזרה למילון המונחים