« בחזרה למילון המונחים

מערכת ביוב אוטונומית, שנועדה להסיט שפכים ביתיים אל מערכת הביוב המרכזית.

« בחזרה למילון המונחים