« בחזרה למילון המונחים

הלחץ שמופעל על דפנות הצינורות הפנימיים על ידי המים.

לחץ מים נמוך מידי או גבוה מידי עלול לגרום לתקלות ונזקים בצנרת ואף לשימוש לקוי בברזים.

« בחזרה למילון המונחים