« בחזרה למילון המונחים

מונח כללי לברז שמצוי בתוך מערכת של צינורות או מכונות.

« בחזרה למילון המונחים