« בחזרה למילון המונחים

מכונה גם "מפריד שומנים". זהו מיכל שנועד להפריד שמנים ושומנים מנוזלים אחרים.

השימוש במכלי הפרדה נעשה באופן מבוקר ומפוקח עסקי המזון ובתעשייה, וניתן לרכוש מכלים בגדלים שונים.

איסוף השמנים והשומנים מתבצע על ידי חברות מקצועיות, שמפנות אותם לאתרים מורשים לפינוי פסולת.

« בחזרה למילון המונחים