« בחזרה למילון המונחים

מיפוי תשתיות נועד להתחקות אחר צנרת המים, הביוב והניקוז במבנה לצורך איתור ואבחון תקלות.

המיפוי נעשה באמצעות 2 שיטות:

באמצעות לוקייטור (מכשיר שמתבסס על גלי רדיו)

או באמצעות גלים אלקטרו- מגנטיים. נחוץ לבצע מיפוי תשתיות כשרוצים לאתר תקלה שמצריכה חפירה באופן ממוקד, כ

שרוצים לאתר תקלות באמצעות חיישן גז או מצלמה טרמית וכאשר עורכים בדיקה לפני רכישת דירה או לצורך בדיקה שגרתית.

« בחזרה למילון המונחים