« בחזרה למילון המונחים

שפכים שעברו תהליך סינון וטיהור לצורך שימוש חוזר.

« בחזרה למילון המונחים