« בחזרה למילון המונחים

מכשיר דמוי סטטוסקופ, שמאפשר לאתר תקלות סמויות בצנרת בעזרת מיקרופונים רגישים, שמתחברים לאוזניות,

ומאפשרים לשרברב לאתר קולות נזילה וטפטוף מבלי לשבור או להרוס מרצפות וקירות.

השימוש במכשיר אקוסטי יעיל לאיתור נזילות בתוך המבנה או מחוצה לו, בשטחים עירוניים ואף מתחת לבטון או לאספלט,

ומומלץ לאיתור נזילות בצנרת תת- קרקעית, בשטחים פתוחים או כאשר יש מרחק רב בין הצינור לפני השטח.

« בחזרה למילון המונחים