« בחזרה למילון המונחים

אטם שמותקן בברך האסלה, במקום החיבור ליציאת מי השפכים.

« בחזרה למילון המונחים