« בחזרה למילון המונחים

מכשיר שמשמש למדידת הפרשי לחץ בצנרת.

« בחזרה למילון המונחים