« בחזרה למילון המונחים

אביזר אינסטלציה, שנועד לנקז שפכים עירוניים למערכת טיהור שפכים.

« בחזרה למילון המונחים