« בחזרה למילון המונחים

מכשיר שמיועד לדמות את פעילות המאוורר בשילוב ערפל, כך שטיפות מים מיקרוניות יותזו לאוויר.

« בחזרה למילון המונחים