« בחזרה למילון המונחים

אביזר אינסטלציה, שמאפשר לחבר מקטעי צנרת במערכת הביוב.

« בחזרה למילון המונחים