« בחזרה למילון המונחים

ראה ערך "מערפל מים".

« בחזרה למילון המונחים