« בחזרה למילון המונחים

אביזר אינסטלציה שמתקינים כאשר לחץ המים על הצנרת גבוה עקב קוטר צנרת קטן או כאשר הצנרת פגומה

ומסיבות שונות לא ניתן להחליפה.

במקרים אלו מקטין לחץ מים מאפשר למנוע פגיעה נוספת בצינורות על ידי הפחתת הלחץ,

אולם זהו פתרון זמני בלבד, ולא כדאי להסתמך עליו לאורך זמן.

« בחזרה למילון המונחים