« בחזרה למילון המונחים

צינור שנועד להוביל את מי הגשמים מגג הבניין אל הקרקע.

« בחזרה למילון המונחים