« בחזרה למילון המונחים

משאבה שמתקינים בבניינים גבוהים, על מנת להתגבר על כוח הכבידה ולאפשר אספקת מים בלחץ תקין גם לקומות הגבוהות.

לעתים השימוש במשאבת לחץ מים נעשה גם בבניינים עם צנרת ישנה ושחוקה,

אולם זה פחות מומלץ, מכיוון שהגברת לחץ מים בצינורות חלודים, פגומים או בלויים עלולה לגרום לפיצוצים ותקלות נוספות בצנרת.

« בחזרה למילון המונחים