« בחזרה למילון המונחים

מכשיר חשמלי דמוי קפיץ ספירלה, שבקצהו קרס, והוא משמש לפתוח סתימות המצויות במיקומים רחוקים או עמוקים של הצנרת.

השימוש בספירלה החשמלית נעשה במקרים שהספירלה הידנית אינה מועילה.

« בחזרה למילון המונחים