« בחזרה למילון המונחים

קרה משמעותית עלולה להקפיא את צינורות המים ולגרום להם להרחיב את נפחם.

כתוצאה מכך הם עלולים להינזק.

צינורות קפואים מאוד נפוץ לראות בדוד ובקולטי השמש, מה שגורם לכך ששסתום הבטיחות משתחרר, ובמקרים גרועים יותר,

הצינורות שמובילים מים אל הדוד עלולים להתפוצץ.

« בחזרה למילון המונחים