« בחזרה למילון המונחים

צינור שמתחבר מצידו האחד אל קופסת הביקורת ומצידו השני אל הגג,

והוא נועד לשחרר את הגזים שנפלטים אל צנרת הניקוז לאוויר הפתוח

בכדי למנוע היווצרות ריחות לא נעימים ונזקים בריאותיים לדיירי הבית.

« בחזרה למילון המונחים