« בחזרה למילון המונחים

שם כללי לכל מערכת הצינורות שמנקזת מי שפכים.

« בחזרה למילון המונחים