« בחזרה למילון המונחים

שם כללי לכל מערכת הצינורות שנועדה לנקז מים מהמבנה החוזה, לרבות מרזבים.

« בחזרה למילון המונחים