« בחזרה למילון המונחים

קצב זרימת המים עלול להשפיע על לחץ המים. הוא מחושב על פי ליטרים לדקה,

ומושפע מקוטר הצינור, מאספקת המים, מאובדן חיכוך וגורמים נוספים.

« בחזרה למילון המונחים