« בחזרה למילון המונחים

רטיבות ש/נמצאת מתחת למרצפות, ובדרך כלל לא נראית לעין.

רטיבות כלואה נוצרת כתוצאה ממים שחלחלו בעת הצפה, מנזילה בצנרת הסמויה,

מפגמים ברובה או איטום לקוי, שמאפשרים למי השטיפה לחלחל מטה.

« בחזרה למילון המונחים