« בחזרה למילון המונחים

תהליך הפיכת מים קשים למים רכים על ידי הפחתת כמות יוני הסידן או המגנזיום.

« בחזרה למילון המונחים