« בחזרה למילון המונחים

הליך שמטרתו לרוקן בורות ביוב, כאשר הם מתמלאים לאורך הזמן או כשיש הצפה של צנרת הביוב.

שאיבת ביוב מתבצעת באמצעות ביובית.

« בחזרה למילון המונחים