« בחזרה למילון המונחים

השסתום הראשי של צנרת המים, שמאפשר לפתוח או לסגור את זרימת המים כולה למבנה.

« בחזרה למילון המונחים