« בחזרה למילון המונחים

שסתום פורק לחץ, שמותקן בבסיס הדוד, ונועד לשחרר לחץ עודף באמצעות קיטור כדי למנוע מהדוד להתפוצץ.

« בחזרה למילון המונחים