« בחזרה למילון המונחים

ראה ערך "שסתום בטחון".

« בחזרה למילון המונחים