« בחזרה למילון המונחים

ראה ערך "מנומטר".

« בחזרה למילון המונחים